Zonne-energie voor onze elektrische auto’s

Een inspirerend idee: elektrische auto’s opladen met onze eigen groene stroom. Binnenkort een realiteit bij De Haan Automotive. Recent hebben we 92 zonnepanelen geplaatst op het dak van een van onze bedrijfspanden in Bleiswijk. Omdat we nog veel meer dakoppervlak hebben, zullen we nog 122 panelen plaatsen. Hiermee kunnen we meer dan genoeg groene stroom genereren om al onze elektrische auto’s op te laden. Bovendien zullen onze bedrijfspanden met deze 214 panelen geheel zelfvoorzienend zijn en zetten wij een grote stap richting reductie van onze carbon foot­print.


Wat levert het op?

Op een zonnige dag genereren de panelen een totaal­vermogen van 58 kilowattpiek. Bij elkaar goed voor een jaaropbrengst van 49980 kWh (genoeg om bijvoorbeeld 7 miljoen elektrische autokilometers te maken). Met deze investering werkt De Haan Automotive mee aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in de automotive: zonnepanelen leveren een bijdrage aan verduurzaming in de vorm van CO2-uitstoot reductie.